Visie

 

De naam Binnenveld staat voor ons symbool voor hoe wij de zorg voor mensen met psychische danwel psychiatrische problematiek willen vormgeven. Het Binnenveld is het verbindende gebied in de regio Food Valley. Het verbindt meerdere woonplaatsen aan elkaar en is tegelijkertijd een autonoom natuurgebied met kenmerkende eigenschappen. Het symboliseert voor ons de twee belangrijkste elementen van onze visie: verbinding en autonomie. Samen met u, willen wij streven naar een evenwichtige verbinding met het eigen gevoelsleven en anderen, naast een gezond autonoom functioneren. 


Tijdens onze samenwerking zullen we samen proberen om de problemen ‘van binnenuit’ te begrijpen. Samen op zoek naar de patronen in u denken en handelen die helpend zijn en samen zoeken naar manieren om de niet helpende patronen te doorbreken. Waar nodig ondersteund door een medicamenteuze behandeling. Wij willen de behandeling afstemmen op u en uw situatie. Het is de intentie om een betere kwaliteit van leven te verwerven. De behandeling is eenvoudig en kort als het kan, intensief of langdurig als het nodig is.