Voor wie?

In onze praktijk bieden wij behandelingen voor jongeren, (jong)volwassenen, gezinnen en echtparen. Zij  kunnen met de volgende problematiek bij ons in de praktijk terecht:

              - emotionele problemen, zoals angst, spanning, depressie, rouw
              - (post)traumatische stressklachten
              - persoonlijkheidsproblemen
              - ontwikkelingsproblemen, zoals AD(H)D of autisme
              - somatoforme klachten
              - gezinsproblemen
              - partnerrelatieproblemen

N.B. Wij behandelen geen eetstoornissen of verslavings- en crisisgevoelige problematiek.

 

Welke behandelingen bieden wij?

De totale behandeling kan uit diverse elementen bestaan, zoals bijvoorbeeld diagnostiek,  individuele en systemische psychotherapie, steunend en structurerende begeleiding, EMDR en medicamenteuze behandeling. Bij de behandeling worden naasten (partner, ouders, broers, zussen, kinderen en soms ook vrienden, buren of collega’s) betrokken en is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan.

Binnen de GGZ kennen we de Generalistische Basis GGZ voor milde niet gecompliceerde aandoeningen die veelal klachtgericht kunnen worden behandeld. De behandelduur en intensiteit is beperkt. Daarnaast is er de Specialistische GGZ voor meer ernstige en/of complexere problemen. Bij de start maken wij met u een inschatting van de intensiteit en duur van de behandeling.

Voor een deel van ons behandel- en diagnostiekaanbod werken wij intensief samen met en Psychiatrie Praktijk  Wageningen, daarnaast hechten wij een groot belang aan een optimale samenwerking met de huisarts of andere verwijzers.