Kosten en vergoeding

 

Binnenveld GGZ heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Door deze werkwijze kunnen wij zoveel mogelijk samen met onze cliënten bepalen hoe we de behandeling het beste vorm kunnen geven. Een voordeel van deze manier van werken is dat niet de wensen van verzekeraars, maar uw of jouw wensen en de richtlijnen van onze beroepsverenigingen centraal staan. 
Een nadeel is dat u of jij soms een deel van de kosten zelf betaalt, afhankelijk van het type basisverzekering dat u heeft afgesloten. 

 

Wij raden u altijd aan om, voor de behandeling van start gaat, bij uw of jouw zorgverzekeraar na te vragen hoeveel procent vergoed wordt van een factuur van een niet gecontracteerde GGZ aanbieder en wat de overige voorwaarden zijn.

Op de site van de NZA vindt u meer informatie over de tariefbeschikkingen 2024:

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_752349_22/

De tarievenlijst voor behandelingen bij ons (gebaseerd op de tariefbeschikkingen van de NZA) kunt u bij ons opvragen. 

 

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Wanneer kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun ouders bij ons worden aangemeld, valt dit niet onder de zorgverzekeringswet. Hulp bij psychische klachten wordt dan vergoed door de gemeente waar jullie wonen. Wij hebben een contract afgesloten met de gemeenten in de regio Food Valley (Ede, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel, Renswoude, Rhenen en Veenendaal). Ook voor deze aanmeldingen is een verwijzing nodig van de huisarts, medisch specialist, jeugdarts of lokale teams.

 

Niet verzekerde zorg

Naast verzekerde zorg bieden wij ook andere vormen van behandeling of begeleiding zoals hulp bij arbeidsgerelateerde problemen, zoals burn-outklachten, psycho-sociale en identiteitsproblemen.
Het tarief dat wij hanteren voor niet basispakket zorgconsult is het door de NzA vastgestelde OVP tarief van 132,24  per uur (indexering 2024).

Houdt  hierbij rekening dat niet alleen 'directe face-to-face' tijd maar ook 'indirecte tijd' zoals bijvoorbeeld administratie, overleg met derden of medewerkers van Binnenveld GGZ onderling, recepten naar de apotheek versturen, reistijd, etc. wordt berekend. 

Vergoeding bij systeemtherapie

Relatie- en gezinstherapie wordt vergoed wanneer het wordt geboden in het kader van de behandeling van een psychische aandoening. Het valt onder verzekerde zorg wanneer deze systeemtherapie een beperkt onderdeel vormt van een multidisciplinaire behandeling. 

Systeemtherapie wordt helaas niet vergoed als het geen onderdeel uitmaakt van een multidisciplinair behandelplan. 

Wij bieden ook hulp bij gezins- of relatieproblemen, zonder dat sprake is van een psychische aandoening. Deze therapie is voor eigen rekening en valt dan onder 'niet verzekerde zorg'. Een aantal zorgverzekeringen vergoedt de therapie vanuit de aanvullende verzekering (psychosociale hulp).  Wij hanteren dan het door de NZA vastgestelde OVP tarief van 132, 24 per uur (indexering 2024).

Als gezinstherapie/systeemtherapie wordt aangeboden in het kader van Jeugd GGZ wordt de behandeling doorgaans vergoed door de gemeente waar u woont.

 

No-show

Het afzeggen van een afspraak moet u of jij minimaal 24 uur van tevoren doen. Als wij niet direct bereikbaar zijn, kan de afzegging worden ingesproken op de voicemail of per e-mail aan ons doorgeven.

Bij afzeggingen minder dan 24 uur tevoren worden kosten in rekening gebracht: 45 euro voor afspraken tot 30 min en 75 euro voor afspraken langer dan 30 min. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekering.

 
Factuur en vergoeding

Maandelijks wordt een factuur toegestuurd die u of jij zelf dient te betalen. Deze factuur kan worden ingediend bij de zorgverzekeraar. Bij een een zuivere restitutiepolis (vrije keuze polis), die GGZ niet uitsluit, worden de kosten van de door ons geboden zorg meestal geheel vergoed. Bij andere polissen, zoals een budget- of een naturapolis, worden de kosten variërend van 50 tot 80% vergoed. 

Voor behandelingen van kinderen en jongeren uit de regio Food Valley Jeugd declareren wij rechtstreeks aan de gemeenten. 

Verplicht eigen risico

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. In 2024  is het verplicht eigen risico € 385,00. Dat betekent dat u de eerste € 385,00 van zorg uit het basispakket zelf betaalt.