Welkom!

Welkom bij Binnenveld GGZ.  Wij bieden hulp aan jongeren en volwassenen bij psychische klachten die belemmerend zijn in uw of jouw  leven.  Tijdens onze samenwerking zullen we met u of met jou proberen om de problemen ‘van binnenuit’ te begrijpen met als uitgangspunt dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. De sociale, relationele en culturele context betrekken we bij de behandeling.

 

De naam Binnenveld staat symbool voor hoe wij behandeling willen vormgeven. Het Binnenveld is een natuurgebied in de regio waar de praktijk is gevestigd, verbindt meerdere woonplaatsen met elkaar en is tegelijkertijd een autonoom gebied met kenmerkende eigenschappen.

Het symboliseert voor ons de twee belangrijkste elementen van onze behandelvisie: verbinding en autonomie. Samen met u of jou, willen wij streven naar een evenwichtige verbinding met het eigen gevoelsleven en anderen, naast een gezond autonoom functioneren. 

 

Wij zijn geopend op maandag t/m donderdag.
____________________
Ons praktijkadres is:
Medisch Centrum de Veluwse Poort Eikenlaan 13-18 6711 MA Ede
tel: 06-36445526 of 06-11461174
____________________