Klacht en geschil

Klachten over de bejegening door uw behandelaar of over de behandeling kunt u in eerste instantie het beste met ons zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.
Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met ons op te lossen, dan maken wij gebruik van de klachtenregeling van de NVvP en NVP, die juridisch getoetst zijn en afgestemd met landelijke koepel van cliënten- en familievertegenwoordiging in de GGZ (LPGGZ).
Onze cliënten kunnen bij geschillen terecht bij de geschillencommissie van de NVvP en NVP waarbij wij aangesloten zijn.